Serge Dalenoord

Lid

Utrechtse bankier die in zijn vrije tijd graag festivals bezoekt

Ik heb diverse redenen om lid te worden van de Rotaract. De eerste reden is persoonlijke ontwikkeling. Het organiseren en bijwonen van projecten, vergaderingen en evenementen helpen mijzelf verder te ontplooien. Ook kan ik op deze manier actief mijn netwerk uitbreiden. Daarnaast ben ik er voor de gezelligheid, dit is onmiskenbaar aanwezig bij Rotaract. De belangrijkste reden om lid te worden is door bovenstaande te kunnen combineren met het dienen van de maatschappij. Maatschappelijke betrokkenheid vind ik erg belangrijk, en kan door lidmaatschap bij Rotaract club gerealiseerd worden.