Leden

Marijn Romme

Enige tijd geleden ben ik met Rotaract in aanraking gekomen. Voor Rotaract ondernam ik nog niks maatschappelijks en ik had ook nog geen ervaring met vrijwilligerswerk. Die reden in combinatie met de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden die Rotaract biedt, hebben mij doen besluiten om aan te sluiten bij de club in Breda.

Nadine van Santen

Nadine van Santen

Aspirant-Lid

Als studente kwam ik tijdens de zomer van 2017 voor het eerst in aanraking met de Rotaryclubs en Rotaractclubs. Namens de Rotary heb ik twee fantastische kampen in Italiƫ en Taiwan meegemaakt. Terugkomend van het kamp in 2018 besloot ik opzoek te gaan naar een Rotaract club in mijn omgeving, om actief lid te worden. Als een Rotaracter ben ik instaat om samen met een gezellige groep studenten en young professionals lokaal iets te betekenen voor de inwoners van Breda die een helpende hand goed kunnen gebruiken. Deze inwoners worden bijvoorbeeld geholpen doormiddel van fundraisings-of doe projecten. Als Rotaracter ben ik niet alleen maatschappelijk betrokken, maar zie ik de kans om mezelf persoonlijk te ontwikkelen. Ik kijk er naar uit om de komende jaren iets te betekenen binnen Rotaract Breda.

Serge Dalenoord

Serge Dalenoord

Vice-voorzitter

Ik heb diverse redenen om lid te worden van de Rotaract. De eerste reden is persoonlijke ontwikkeling. Het organiseren en bijwonen van projecten, vergaderingen en evenementen helpen mijzelf verder te ontplooien. Ook kan ik op deze manier actief mijn netwerk uitbreiden. Daarnaast ben ik er voor de gezelligheid, dit is onmiskenbaar aanwezig bij Rotaract. De belangrijkste reden om lid te worden is door bovenstaande te kunnen combineren met het dienen van de maatschappij. Maatschappelijke betrokkenheid vind ik erg belangrijk, en kan door lidmaatschap bij Rotaract club gerealiseerd worden.

Victorine Hollaers

Een aantal jaar geleden ben ik via Rotaryclub Breda Mark & Aa in contact gekomen met de Rotary tijdens een reis naar Rome. Hierbij was mijn interesse gewekt qua deelname aan een serviceclub. Gezien mijn opleiding wil ik mijn opgedane kennis omtrent het organiseren van evenementen graag verder ontwikkelen a.d.v. deelname aan de Rotaract. Ik hecht tevens waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. Deze combinatie maakt het, dat ik actief lid van de Rotaract ben geworden.

Leandra Spadon

Ik heb diverse redenen om lid te worden van de Rotaract. De eerste reden is persoonlijke ontwikkeling. Het organiseren en bijwonen van projecten, vergaderingen en evenementen helpen mijzelf verder te ontplooien. Ook kan ik op deze manier actief mijn netwerk uitbreiden. Daarnaast ben ik er voor de gezelligheid, dit is onmiskenbaar aanwezig bij Rotaract. De belangrijkste reden om lid te worden is door bovenstaande te kunnen combineren met het dienen van de maatschappij. Maatschappelijke betrokkenheid vind ik erg belangrijk, en kan door lidmaatschap bij Rotaract club gerealiseerd worden.

Sjors Korremans

Sjors Korremans

Penningmeester

In 2013 ben ik om een aantal redenen lid geworden bij Rotaract Breda. Enerzijds was dit een stukje zelfontplooiing en het uitbreiden van mijn netwerk in Breda en anderzijds om mezelf in te kunnen zetten voor lokale maatschappelijke projecten. Door mijn onregelmatige werktijden ben ik helaas niet altijd aanwezig bij de clubavonden en vergaderingen. Toch probeer ik me zoveel mogelijk in te zetten bij activiteiten als de Santa Run , Boterletteractie en verschillende kleine projecten die we in het verleden hebben georganiseerd.

Jos van Dongen

Ik heb meerdere redenen om lid te worden van de Rotaract. Bovenal zet ik mij graag in voor het goede doel en wil ik maatschappelijk betrokken zijn. Hieruit haal ik dan ook voldoening. Een bijkomende reden is de persoonlijke ontwikkeling die Rotaract haar leden biedt, waarbij de combinatie van gezelligheid en serieus werken in goed balans zijn. Saamhorigheid is binnen Rotaract een terugkomend element wat resulteert in een goede opzet van activiteiten en inzamelacties en betrokkenheid van de leden.

Reinier Thijssen

In 2013 ben ik gevraagd om deel te nemen aan de RYLA. Een trainingsweekend in persoonlijk leiderschap voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Tijdens dat weekend ben ik in contact gekomen met Rotaract Breda. Een heel gemotiveerde groep vrienden die zich naast de gezellige clubavonden inzetten voor een maatschappelijk doel. Naast de persoonlijke ontwikkeling voelt het goed je in te zetten voor de maatschappij en je netwerk uit te breiden. Naast mijn rol dit jaar als voorzitter zet ik mij met veel plezier in als secretaris in de RYLA Commissie. Dit trainingsweekend is enorm leerzaam voor jongeren en daar wil ik graag aan bijdragen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!